PARODONTOLÓGIA, STOMATOCHIRURGIA, IMPLANTOLÓGIA

Odborné stomatologické vzdelávanie

Občianske združenie Slovenská parodontologická spoločnosť vzniklo so zámerom rozvíjať a podporovať znalosti a vzdelanie špecialistov zaoberajúcich sa stomatológiou, a najmä parodontológiou, implantológiou a celkovo problémami v týchto oblastiach.

Hlavné aktivity občianskeho združenia

outsourcing marketingu

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

Poskytujeme odborné vzdelávanie a organizujme odborné vzdelávacie akcie v rôznych oblastiach stomatológie – najmä v parodontológii a implantológii.
Naši prednášajúci a lektori sú výlučne špičkový odborníci, ktorí vo svojom odbore dosiahli významné úspechy – prichádzajú za vami z rôznych kútov sveta, Slovenska a Čiech.

outsourcing marketingu

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

 

Vydávame odbornú literatúru a materiály zamerané na kľúčové otázky a problémy dôležité pre odbornú stomatologickú obec. Naše odborné publikácie vám poskytnú všetky dôležité informácie a reálne príklady z praxe, ktoré sú overené dlhoročnými skúsenosťami profesionálov a odborných garantov.

outsourcing marketingu

ODBORNÉ PORADENSTVO

 

Organizujeme výstavy a prezentácie produktov, materiálov a nástrojov z rôznych oblastí stomatológie. U nás máte možnosť získať praktické rady, analýzy alternatív alebo sa zoznámiť s možnosťami využitia produktov pri reálnom výkone. Pomôžeme vám rýchlo sa zorientovať v možnostiach a ponuke.

outsourcing marketingu

VZÁJOMNÁ SPOLUPRÁCA

 

Našim členom zabezpečujeme prístup k najnovším informáciám a k najmodernejším postupom a technikám. Poskytneme vám tiež možnosť priamej komunikácie a konzultácie so zástupcami rôznych  oblastí stomatológie, parodontológie a implantológie a to s odborníkmi z radov jednotlivcov alebo s právnickými osobami.

NAŠE CIELE

Občianske združenie – Slovenská parodontologická spoločnosť je apolitická organizácia. Občianske združenie bolo založené za účelom zvyšovať odbornú spôsobilosť a odborné znalosti všetkých svojich členov.

Naším cieľom je poskytovať svojim členom tie najkvalitnejšie služby a umožniť im prístup ku najnovším a najdôležitejším odborným informáciám. Zámerom nášho združenia je tiež splniť podmienky a získať členstvo vo veľkej parodontologickej skupine EFP – European Federation of Periodontology, ktorá patrí k najvýznamnejším organizáciám v oblasti parodontolóbie vo svete.

Budeme veľmi radi, ak sa stanete našim členom. Získajte výhody vyplývajúce z členstva – zľavy z účastníckych poplatkov za odborné prednášky a praktické kurzy organizované našimi partnermi. Získajte prehľad a prístup ku všetkým odborným akciám, ktoré pripravujeme v spolupráci s inými organizáciami. Podieľajte sa na spoločných aktivitách zastrešovaných našim občianskym združením.

Prehľad aktuálnych prednášok a praktických kurzov so zľavami pre členov parodontologickej spoločnosti nájdete TU.

Odborná spoločnosť

PREZIDENT

DOC. MUDR. EVA KOVAĽOVÁ, PHD.

VÝKONNÝ VÝBOR

DOC. MUDR. EVA KOVAĽOVÁ, PHD.
MUDR. JOZEF IVANČO, CSC.
MUDR. JOZEF MINČÍK, PHD.
MUDR. JURAJ BABČAN
MUDR. MICHAL ALEXEJENKO

STAŇ SA NAŠÍM ČLENOM

Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné. Členom sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť stomatológa, zubného technika, dentálneho implantológa, zubného chirurga alebo parodontológa. Taktiež sa členom môže stať osoba spadajúca pod pojem stredný zdravotný asistent, zubný hygienik, študent zubného lekárstva a/alebo iná osoba, o členstve ktorej rozhodne výkonný výbor.

Členský poplatok  Slovenskej parodontologickej spoločnosti je 30 Eur ročne.

Slovenská parodontologická spoločnosť je pridružený člen Slovenskej lekárskej spoločnosti. Člen Slovenskej parodontologickej spoločnosti je automaticky členom  Slovenskej lekárskej spoločnosti. Poplatok za členstvo v Slovenskej lekárskej spoločnosti určuje Slovenská lekárska spoločnosť. Faktúra na členské poplatky príde záujemcovi po zaslaní prihlášky.

Odborné vzdelávanie v stomatológii

Všetky vzdelávacie a odborné akcie – prednášky, konferencie, praktické kurzy – organizuje naše občianske združenie Slovenská parodontologická spoločnosť v spolupráci so spoločnosťami DENTLY Academia a Slovenská stomatologická spoločnosť. Vzájomná spolupráca a koordinácia aktivít sa praxou osvedčila a úspešne napreduje ďalej. Potvrdením sú aj výborné hodnotenia zo strany účastníkov vzdelávacích akcií a odborných podujatí.

Kontakt

Slovenská parodontologická spoločnosť
občianske združenie

Sídlo: Mlynské nivy 4947/49
Bratislava  821 09
IČO: 51105381

tel.: +421 911 482 774
email: info@perio.sk
www.perio.sk

Občianske združenie Slovenská parodontologická spoločnosť je registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Napíšte nám

Prostredníctvom prístupu k vysoko špecializovaným vzdelávacím akciám, vydávaním odborných publikácií a organizovaním plnohodnotných výstav, umožňujeme našim členom zvyšovať si svoju vlastnú odbornú spôsobilosť a dopĺňať odborné znalosti čo následne zvyšuje spokojnosť ich zákazníkov so službami, ktoré im poskytujú.